hhh

Czyste Powietrze” w 2024 roku – co warto wiedzieć o programie i dofinansowaniach

26.02.2024

Czyste Powietrze to pierwszy ogólnopolski program bezzwrotnych dopłat - dotacji do wykonania termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program realizowany jest od 2018 roku, a jego zakończenie planowane jest na 2027 rok. Rozliczeń dokonywać będzie można do 2029 roku. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
 

Dla kogo jest program Czyste Powietrze 2024? 

 

Dla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, z wyodrębnioną księgą wieczystą. Uwaga – budynki muszą mieć zaświadczenie o zakończeniu budowy wydane przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Na co uzyskasz dofinansowanie z programu Czyste Powietrze 2024? 

 

Odbiorcy programu Czyste Powietrze mogą liczyć na wymianę tzw. kopciucha, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, na nowy efektywny i ekologiczny kocioł. W skład dofinansowania wchodzi też modernizacja instalacji grzewczej. Oznacza to, że nie musisz martwić się o remont kotłowni - on również zostanie dofinansowany. Ponadto w ramach termomodernizacji ocieplisz budynek oraz wymienisz okna i drzwi. Poza typowymi pracami związanymi z dociepleniem budynku, możesz zakupić rekuperację. To mechaniczna wentylacja, pozwalająca odzyskiwać ciepło. Program zakłada również montaż instalacji fotowoltaicznej.  

 

Ile otrzymam pieniędzy z programu Czyste Powietrze? 


Wysokość przysługującego Tobie dofinansowania, zależy od wysokości dochodów i zakresu prac. Możesz otrzymać nawet do 135.000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania, z kompleksową termomodernizacją. Kolejny próg zakłada wypłatę do 99.000 zł. Natomiast podstawowy poziom dofinansowania to kwota do 66.000 zł.· Dodatkowo otrzymasz do 1.200 zł na obowiązkowy audyt energetyczny. Zasada jest prosta – im niższy dochód, tym wyższa dotacja.  

 

Zmiany w programie Czyste Powietrze w 2024 roku 

 

Od 1 kwietnia 2024 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza zmiany. Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Nie każde urządzenie dostępne na rynku spełnia te wymogi. Parametry techniczne muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie Europy. Przeprowadzone badania mają w pełni potwierdzić parametry wskazane w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu. Tym bardziej warto postawić na rzetelnego partnera.  

 

Wypłaty z programu Czyste Powietrze 

 

Tylko na początku roku (w styczniu i w lutym) do wojewódzki jednostek Funduszu, trafiło łącznie 600 mln złotych i zostały one już rozdysponowane wśród beneficjentów „Czystego Powietrza”. Jak informuje Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW, nadal trwają prace nad wypłatą kolejnych transz pieniędzy z KPO. Równolegle podejmowane są działania mające na celu uruchomienie środków unijnych z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko), co – zgodnie z wcześniejszymi planami i zapowiedziami – zagwarantuje niezakłóconą ciągłość programu. 

 

 

Kompleksowa termomodernizacja budynku z programem Czyste Powietrze 


Coraz więcej właścicieli budynków jednorodzinnych, korzystając z dotacji programu Czyste Powietrze, decyduje się na kompleksową termomodernizację. Aby skorzystać z dofinansowania należy spełnić kilka podstawowych warunków. Przed rozpoczęciem prac musi zostać wykonany audyt energetyczny. Co istotne, należy osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji: 

  • - zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2rok) lub 

  • - zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%; 

Aby otrzymać dotację, należy zrealizować wariant z audytu energetycznego, osiągając co najmniej jeden z określonych wskaźników przed zakończeniem projektu. Wymagane jest złożenie podsumowania audytu wraz z wnioskiem o płatność. Dla wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymagane jest pozwolenie na budowę uzyskane do końca 2013 roku. Kwoty dotacji różnią się w zależności od przeprowadzonych działań: 

  • - z maksymalnymi kwotami od 35.000 zł do 135.000 zł, w zależności od obecności instalacji fotowoltaicznej i zakresu termomodernizacji. Kwoty maksymalnej dotacji w ramach programu są zróżnicowane w zależności od realizowanych działań i ewentualnego montażu instalacji fotowoltaicznej (PV).  

  • - Bez termomodernizacji, kwoty dotacji wynoszą od 35.000 zł do 79.000 zł, z wyższymi kwotami przy instalacji PV.  

  • - Z kompleksową termomodernizacją, dotacje mogą sięgnąć od 60.000 zł do 135.000 zł, również zwiększając się przy dodaniu instalacji PV, co odzwierciedla zobowiązanie do większych inwestycji w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. 


Zadzwoń, napisz - Iwona odpowie na Twoje pytania. Czekamy też na Ciebie w oddziałach BAT. czyste.powietrze@bat.pl 530 706 347