Co to jest kompleksowa termomodernizacja?

Kompleksowa termomodernizacja

jest nową odsłoną rządowego programu Czyste Powietrze. Dofinansowanie przeznaczone jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych. Program obejmuje dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła. Oprócz tego można się również ubiegać o fundusze na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku takich jak ocieplenie, wymiana okien, drzwi i bram oraz instalacja paneli fotowoltaicznych. Program oferuje dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki na pokrycie części kosztów związanych z termomodernizacją. Wysokość wsparcia jest uzależniona od zakresu przeprowadzonych prac oraz dochodów wnioskodawcy. 

Wymiana drzwi,bram i okien
Docieplenie
Instalacja paneli fotowoltaicznych
Wymiana źródeł ciepła

Na wszystko możesz dostać dofinansowanie nawet do 136 200 zł z programu Czyste Powietrze

1

Przyjdź do Twojego oddziału BAT lub wypełnij formularz


2

Skontaktujemy się z Tobą i omówimy możliwości dofinansowania i plan działania


3

Zajmiemy się audytem energetycznym

4

Skontaktujemy się z Tobą i omówimy możliwości dofinansowania i plan działania


5

Po otrzymaniu dofinansowania zmodernizujemy Twój dom!

Materiały, wykonawca i formalności - wszystkim zajmie się BAT 


Przykładowe realizacje

Modernizacja budynku jednorodzinnego 140 m2


kompleksowa wymiana kotła na pompę ciepła
wymiana drzwi zewnętrznych
wymiana okien w całym domu
docieplenie ścian zewnętrznychKoszt inwestycji – 147 100 zł | dofinansowanie – 136 200 | klient zapłacił 10 900 zł
Modernizacja budynku jednorodzinnego 207 m2kompleksowa wymiana kotła bezklasowego na kocioł pelletowy
montaż fotowoltaiki
wymiana drzwi zewnętrznych
wymiana okien
wykonanie docieplenia ścian zewnętrznychKoszt inwestycji – 153 200 zł | dofinansowanie – 121 300 | klient zapłacił 31 900 zł
Modernizacja budynku jednorodzinnego 256 m2
kompleksowa wymiana kotła bezklasowego na kocioł pelletowy
montaż fotowoltaiki
wymiana drzwi zewnętrznych
wymiana okien
wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych

Koszt inwestycji – 163 240 zł | dofinansowanie – 136 200 | klient zapłacił 27 040 zł

Termomodernizacja

warto-z-batem
26.02.2024
Program Czyste Powietrze oraz możliwość otrzymania dofinansowania na częściową lub całościową termomodernizację domów, spowodowały, że na rynku pojawiło się mnóstwo podmiotów zajmujących się tematem. Każdy z nas odebrał już telefon od firmy, k

Dlaczego z BAT?

Po otrzymaniu decyzji o wysokości dotacji z funduszu przystępujemy do prac. Oznacza to, że nie czekamy na wpływ środków na konto. Szybko, energooszczędnie i fachowo! 

Wypełniamy

wnioski o dofinansowanie


Zajmujemy się

pozostałymi formalnościami


Sporządzamy

audyt energetyczny


Dostarczamy

materiały budowlane


Zapewniamy

fachową usługę wykonawczą

Odpowiadamy na pytania

"Czyste Powietrze" to inicjatywa rządowa, mająca na celu poprawę jakości powietrza w kraju. Założeniem programu jest wspieranie polskich gospodarstw domowych w realizacji inwestycji związanych z termomodernizacją oraz wymianą źródeł ciepła. Głównym celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co przyczynia się do poprawy zdrowia i życia mieszkańców Polski. Program oferuje dotacje na takie działania jak 
m.in.: 
 •  wymiana starych kotłów na paliwo stałe,
 •  montaż nowoczesnych systemów ogrzewania, 
 •  izolacja budynków, 
 •  instalacja odnawialnych źródeł energii.
Kompleksowa termomodernizacja polega na szeregu działań mających na celu znaczące zwiększenie efektywności energetycznej budynków. To z kolei prowadzi do obniżenia kosztów ogrzewania i chłodzenia, a także zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Proces ten obejmuje między innymi:

 • izolację termiczną ścian, dachu, podłóg,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na modele o wysokiej izolacyjności,
 • modernizację lub wymianę systemów ogrzewania na bardziej efektywne energetycznie,
 • instalację odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne czy pompy ciepła. 

Kluczowym aspektem kompleksowej termomodernizacji jest również przeprowadzenie audytu energetycznego, który wskaże, jakie elementy budowy domu należy zmienić lub zmodernizować. W wyniku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji osiągnięty zostanie co najmniej jeden wskaźnik: 
 •  zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh(m2*rok) 
 •  zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.
Z programu "Czyste Powietrze" mogą skorzystać właściciele oraz współwłaściciele jednorodzinnych domów mieszkalnych lub właściciele wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Do udziału w programie kwalifikują się osoby fizyczne, które mogą liczyć na dofinansowanie na realizację przedsięwzięć takich jak wymiana starych kotłów, instalacja systemów ogrzewania wykorzystujących odnawialne źródła energii, termomodernizacja budynku, czy montaż paneli fotowoltaicznych.
Przeprowadzenie termomodernizacji przynosi szereg korzyści, zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych: - zwiększa efektywność energetyczną budynku, co skutkuje niższymi rachunkami za ogrzewanie i chłodzenie, przynosząc bezpośrednie oszczędności dla właścicieli. 
 •  poprawa izolacji termicznej zmniejsza zapotrzebowanie na energię, co przyczynia się do ochrony środowiska przez redukcję emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. 
 •  termomodernizacja może również zwiększyć wartość nieruchomości i poprawić jej komfort użytkowania, eliminując problemy z przeciągami, wilgocią czy pleśnią. 
 •  inwestycje w odnawialne źródła energii, jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, mogą zapewnić długoterminową niezależność energetyczną oraz dodatkowe źródła dochodu z nadwyżek produkowanej energii.
Program "Czyste Powietrze" oferuje szerokie wsparcie finansowe mające na celu pomoc w realizacji inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej i ograniczeniem emisji szkodliwych substancji. Beneficjenci mogą liczyć na dotacje na atrakcyjnych warunkach, które umożliwiają pokrycie znacznej części kosztów związanych z termomodernizacją, wymianą starych źródeł ogrzewania, instalacją systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Maksymalna wysokość dofinansowania może sięgać nawet 100 % kosztów kwalifikowanych netto projektu, w zależności od dochodów wnioskodawcy oraz spełnienia określonych kryteriów ekologicznych.
Proces składania wniosków i oczekiwania na decyzję w programie "Czyste Powietrze" może różnić się czasowo w zależności od kilku czynników. Główne wyznaczniki to kompletność i poprawność składanych dokumentów, czas oczekiwania na weryfikację zgłoszenia oraz obecny poziom obciążenia systemu. Z reguły, po złożeniu kompletnego wniosku, czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu dofinansowania może trwać od kilku tygodni do trzech miesięcy. Ważne jest, aby beneficjenci dokładnie sprawdzili listę wymaganych dokumentów i upewnili się, że ich wniosek jest kompletny i zgodny z wymogami programu, aby zminimalizować ryzyko opóźnień związanych z koniecznością uzupełnienia brakujących informacji. Jednym z dokumentów, o którym należy pamiętać jest zaświadczenie o dochodach. W Bacie zajmujemy się inwestycją kompleksowo, dlatego uzupełniamy wnioski za naszych klientów. To znacznie przyśpiesza proces aplikowania o dofinansowanie. Poza tym po wydaniu decyzji nie czekamy na wypłatę środków. Od razu przystępujemy do modernizacji budynku.
Tak, program "Czyste Powietrze" wspiera instalację paneli słonecznych jako jedną z kluczowych inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Program oferuje dofinansowanie na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla właścicieli domów jednorodzinnych, co umożliwia generowanie czystej energii słonecznej na własne potrzeby oraz przyczynia się do obniżenia rachunków za energię elektryczną. Wsparcie finansowe na panele słoneczne jest szczególnie atrakcyjne dla osób poszukujących ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię.
Priorytetem są działania, które najbardziej przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji szkodliwych substancji, takie jak izolacja budynku, modernizacja systemów grzewczych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Oczywiście! Nasi specjaliści oprócz sporządzenia wniosku o dofinansowanie i spersonalizowanej oferty zajmują się doradztwem energetycznym. Przygotowujemy ofertę opartą o najnowsze rozwiązania energetyczne, dostosowaną do możliwości finansowych naszych klientów. Naszym celem jest zapewnienie efektywnych i ekonomicznych rozwiązań, które realnie pomogą zaoszczędzić pieniądze na rachunkach.
Od 1 kwietnia 20024 roku dofinansowanie można uzyskać tylko na pompy, kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet wpisane na "uszczelnioną" listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Dofinansowane będą wyłącznie pompy, które mają potwierdzenie swoich parametrów technicznych w badaniach przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA. Wynik tych badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia.
Nie. Osoba, która skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek, będzie mogła wnioskować o przyznanie środków na kolejne budynki tylko w ramach podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od kwietnia 2024 dotacja w ramach najwyższego poziomu dofinansowania będzie mogła zostać udzielona i wypłacona beneficjentowi tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo lokal mieszkalny wydzielony w takim budynku.