Reklamacje

W ofercie BAT znajdziesz oryginalne produkty od sprawdzonych producentów, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność. Niemniej jednak, rozumiemy, że czasem dany egzemplarz może nie spełniać oczekiwań nabywcy. Nawet najwięksi producenci mogą popełnić błędy lub produkować niedoskonałości. W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące procedury reklamacji i jak ją złożyć.

> Podstawowe informacje

Zgłaszając reklamację klient ma możliwość skorzystania z następujących formalnych trybów składania reklamacji:
  • gwarancji (producenta)
  • rękojmi (dotyczy produktów zakupionych po 1 stycznia 2023r.)
  • niezgodności towaru z umową

Prosimy o załączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu, a także wskazanie w treści zgłoszenia numeru faktury lub paragonu dokumentującego sprzedaż Produktu, którego dotyczy reklamacja.

W ramach gwarancji odpowiedzialność za wadliwy towar ponosi producent lub gwarant. Udziela on gwarancji dobrowolnie, co oznacza, że samodzielnie określa zakres uprawnień oraz swojej odpowiedzialności, a także termin gwarancji. Za rozpatrzenie reklamacji zgłoszonej z tytułu gwarancji odpowiada gwarant, a nie sprzedawca. Szczegółowe informacje na temat postępowania reklamacyjnego zawarte są w oświadczeniu gwarancyjnym dołączonym do produktu.

> Procedura reklamacji obejmuje następujące etap

Klient
Sprzedawca
Serwis producenta
Sprzedawca
Klient
Skontaktuj się z nami

Zapytaj naszych ekspertów. Odpowiemy na każde pytanie.

Adres do reklamacji

BAT Sp. z o.o.
Ul. Mirachowska 31
83-340 Sierakowice
Woj. Pomorskie